Vanaf 1/05/2019 is de Nieuwe Vennootschapswetgeving van toepassing. Vanaf deze dag kunnen vennootschappen hun vennootschapsvorm aanpassen, en dit tot uiterlijk 1/01/2024.

Teneinde de facturatie voor uw vennootschap vlot te laten verlopen, verzoeken wij u met aandrang elke wijziging aan uw vennootschapsvorm onmiddellijk aan onze boekhouding te willen doorgeven.

U kan uw nieuwe gegevens doorgeven via [email protected]


Alvast bedankt voor uw medewerking.