EPB-eisen

EPB staat voor energieprestatiebesluit en geldt sinds 1 januari 2006.
Het EPB bevat drie eisen die afhankelijk zijn van de functie van het gebouw (wonen/industrie/kantoor) en de aard van de werken (nieuwbouw/verbouwing/renovatie). Ook koudebruggen zijn een belangrijk aandachtspunt.


1: Thermische isolatie eis

De eerste eis bevat strengere thermische isolatie eisen. Dit wil zeggen dat de K-waarde en U-waarde beperkter moeten worden.
De daken en buitenmuren van alle soorten gebouwen moeten beter geïsoleerd worden.


2: Energieprestatie eis of E-peil

De E-peil drukt de prestatie van een gebouw uit op het vlak van energieverbruik.
Het E-peil hangt af van de warmteverliezen, ventilatieverliezen (ventilatie kan zorgen voor warmteverliezen), de interne warmte- en zonnewinsten (vb. ramen aan de zuidkant), het rendement van de verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie, het rendement van de koelinstallatie, de verlichtingsinstallatie en ook aanwezige zonne-energiesystemen.


3: Binnenklimaateis

De laatste eis is de binnenklimaateis. Deze eis bevat vooral de minimale ventilatievoorzieningen en het beperken op oververhitting in de zomer bij een woning.


De specifieke eisen hangen af van datum waarop de bouwaanvraag werd ingediend en zijn verschillend in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Meer info op www.energiesparen.be