Over ons

Al meer dan 65 jaar tot uw dienst!

André Celis

André Celis heeft reeds meer dan 65 jaar ervaring in de verkoop van bouwmaterialen aan zowel professionals als particulieren. André Celis biedt een perfecte service aan: professioneel advies, ruime voorraad kwaliteitsproducten, grote winkels met toonzaal en demostanden en een eigen transportdienst op maat voor een snelle levering.

Naast bouwmaterialen beschikt André Celis over een eigen natuursteenbedrijf, een recyclagecentrum met containerservice en verschillende tankstations.
Historiek André Celis

1954

De na-oorlogse jaren boden tal van opportuniteiten aan mensen met ondernemersbloed. We zitten volop in de heropbouw en de basis voor onze huidige welvaartsstaat wordt gelegd.

Tegen deze achtergrond beslist André Celis om in 1954 over te schakelen van het vervoer voor derden naar de eigen verkoop van kolen, meststoffen en bouwmaterialen. De basis voor het bedrijf André Celis is gelegd.

André Celis


André Celis


1958

Na enkele jaren kwam het transport voor derden helemaal op de achtergrond. André Celis zag meer brood in het zelf verdelen van bouwstoffen.

Een ideale combinatie bleek de verkoop van kolen in de winter en bouwstoffen in de zomer. De prille vrachtwagens werden meer en meer voor eigen transport en levering ingezet. De bouw zat letterlijk en figuurlijk in de lift eind jaren vijftig. De eerste eigen chauffeurs werden aangeworven.


1963

André Celis begint zich op te werpen als een vaste waarde in de Leuvense bouwmiddens en ook verderweg. De firma groeit gestaag en telt reeds 4 medewerkers.

André Celis werkte samen met zijn vrouw tussen de arbeiders en dwong aldus het respect af van de medewerkers. De waardering was wederkerig. Het waren stuk voor stuk noeste werkers die door hun inzet en trouw het bedrijf op een hoger echelon wisten te tillen.


André Celis


André Celis


1968

In de golden sixties werd centrale verwarming gemeengoed. Dit verhoogde sterk de vraag naar brandstoffen als mazout. André Celis zag het belang van deze trend in en investeerde in een tweedehandstankwagen voor de levering van brandstoffen.

Bekijk hier het artikel over de aankoop van de Mercedes-Benz tankwagen (1968)

Hij moest daarbij opboksen tegen gevestigde waarden zoals onder andere BP te Leuven. Maar een ondernemer in hart en nieren schuwt geen concurrentie ...


1972

De afdeling brandstoffen was nog maar pas op dreef of daar stak de eerste oliecrisis reeds de kop op. Beelden van desolate wegen tijdens de autoloze zondagen zullen ons altijd bijblijven. Het waren tijden van schaarste, de vraag overtrof ruimschoots het aanbod.

André Celis speelde het spel correct en zorgde voor een eerlijke verdeling via een systeem van leveringsfiches per klant. Het bedrijf kwam als overwinnaar uit de crisis.


André Celis


André Celis


1975

1975 vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de firma André Celis.
In dat jaar, op 1 maart, overleed de stichter André Celis. Hij was reeds enige tijd hartpatiënt en bezweek aan een hartaanval.

André Celis laat een echtgenote en twee kinderen na. De zoon, François Celis, vervult op dat moment zijn legerdienst en beëindigt deze vervroegd om te kunnen inspringen in de zaak.
Hard werken en de onvoorwaardelijke trouw en steun van de medewerkers helpen hen door deze harde tijden heen.


1978

Tijdens de jaren zeventig was het hard knokken voor François Celis en zijn echtgenote om alles in goede banen te leiden zonder de hulp van vader André Celis.

Gelukkig was dit decennium zeer gunstig voor de bouw. In 1978 werd dan ook de eerste André Celis showroom voor bouwmaterialen geopend. Ondertussen is het personeelsbestand gestegen tot 8.


André Celis


André Celis


1982

De bouw raakt in een crisis verzeild, mede door de extreem hoge brandstofprijzen. Onze klanten-bouwondernemingen speelden hier creatief op in en gingen meer en meer werken volgens het ‘sleutel op de deur concept’, waardoor de eindklanten een betere controle kregen op hun huisvestingsbudget.

Bouwbedrijven gingen ook geografisch steeds verder op zoek naar hun bouwheren. André Celis kon hen letterlijk en figuurlijk volgen met kwalitatieve producten en een uitgekiende service.

Geen sprake van crisis bij André Celis. Het bedrijf telt nu reeds 20 medewerkers.


1985

Er wordt gestart met een containerdienst, als service naar de klanten-bouwondernemers. Op de werf werd een container geplaatst, waar al het bouwafval werd in gedeponeerd en later weggehaald door André Celis.

Een volgende logische stap was het machinaal sorteren van afval. Dit leidde later tot het allereerste volwaardige sorteercentrum in de regio in 1993.


André Celis


André Celis


1988

André Celis koopt terreinen aan de Kolonel Begaultlaan te Leuven. Het lag in de bedoeling de activiteiten en de spirit en inzet van Lubbeek nu ook door te trekken in een grotere stad als Leuven. Na een samenwerkingsakkoord met Henri Lahou uit Diest en Frans Florentie uit Haacht, was er nood aan meer stockagemogelijkheden voor brandstoffen. Beide waren dynamische brandstofhandelaren, helaas echter zonder opvolgers in de zaak.

Op de terreinen in Leuven werd een opslag van 1 miljoen liter gebouwd. Zelfs Fina raakte gecharmeerd door deze aanpak en bood André Celis de kans om haar Leuvense Fina-vestiging ‘de Hoorn van Leuven’ over te nemen. Meteen steeg het jaarlijkse volume tot 25 miljoen liter.

Reeds 40 arbeiders en bedienden zijn actief in het bedrijf.


1988

De groei zit er goed in bij André Celis. In 1990 wordt Natuursteenbedrijf Verbiest te Lubbeek overgenomen en werd de nieuwe toonzaal aan de Kolonel Begaultlaan te Leuven feestelijk geopend.


André Celis


André Celis


1993

In 1993 treedt André Celis toe tot Adimat, een aankoopgroepering met 18 belangrijke handelaars in bouwmaterialen. De groepering zorgde niet enkel voor meer onderhandelingskracht door gezamenlijke aankopen, maar steunde de leden ook op vlak van marketing, publiciteit en informatisering.

Adimat profileerde de handelaars sterker ten opzichte van de fabrikanten van bouwmaterialen en via deze schaalvergroting konden ze ook op Europees niveau meer gewicht in de schaal werpen.
1998

Een opportuniteit dient zich aan: André Celis krijgt de kans om enkele onbemande benzinestations over te nemen, wat perfect zou passen binnen de groeistrategie van de brandstoffenafdeling. De investering is enorm, de stap wordt gezet.

Tevens worden de diverse activiteiten van de firma André Celis opgedeeld in aparte entiteiten, waardoor de sterktes en zwaktes van bepaalde activiteiten duidelijker naar voor komen. In sommige gevallen betekende dit een wel erg ‘koude douche’.
Deze ingreep maakte duidelijk dat her en der grondig moest bijgestuurd worden. Een pijnlijke, maar noodzakelijke ingreep die later zijn vruchten zou afwerpen.

Intussen telde het bedrijf reeds een honderdtal medewerkers en opende het een DIY-winkel te Lubbeek, met een professioneel gericht productengamma.


André Celis


André Celis


2001

Vanaf het magische jaar 2000 wordt een grote concurrent uit Aarschot overgenomen en stijgt het jaarlijkse volume brandstoffen tot 70 miljoen liter!

De firma blijft verder groeien door het nauwkeurig inspelen op de vraag van de markt en het correct inschatten van de komende noden. Denken we maar aan nieuwe diensten en ontwikkelingen, zoals mortel en gips in silo’s, de DIY-winkelformule en de aandacht voor specifieke renovatieproducten.


2003

Samen met een aantal collega’s wordt besloten iets te doen tegen de overnamegolf in de sector. Vanuit Adimat wordt het “Bouw.Punt” concept gelanceerd. De belangrijkste handelaars profileren zich onder de nieuwe naam en het nieuwe logo van “Bouw.Punt”.

Winkelpunten en vrachtwagens zullen in deze zin aangepast worden. Ook André Celis kon zich verheugen in deze nieuwe, dynamische look.


André Celis - Bouw.punt
André Celis


André Celis


2004

André Celis bestaat een halve eeuw en dit is een hele mijlpaal in de geschiedenis van een bedrijf. Van hieruit bouwt het bedrijf verder aan zijn toekomst en smeedt reeds enkele ambitieuze plannen.

Via de nieuwe vestiging aan het kanaal Leuven-Dijle worden grondstoffen en goederen langs de waterwegen getransporteerd. Dit spaart een paar duizend vrachtwagenritten per jaar uit over de weg!


2008

Een gloednieuw recyclagecentrum moet het uit zijn voegen barstende sorteercentrum in Lubbeek ontlasten. Er wordt geïnvesteerd in moderne machines en technieken om de fractie restafval nog te beperken. Dankzij de unieke ligging aan het kanaal heeft André Celis Recycling de mogelijkheid om het wegennet te ontlasten.

In dit grote sorteercentrum, gelegen in het industriepark Kampenhout-Sas, worden dagelijks duizenden kilo’s bouw- en sloopafval gesorteerd. De sorteerinstallatie werd operationeel begin 2009 en behoort tot de top in West-Europa.


André Celis


André Celis


2013

André Celis vernieuwt haar DIY-winkel en magazijn te Lubbeek en er wordt een nieuwe productiehal voor de Natuursteen afdeling te Lubbeek gebouwd. Ook de toonparken en showrooms worden regelmatig vernieuwd, waar de klant het ruime assortiment kan ontdekken.

Een zeer uitgebreid en modern wagenpark geeft André Celis een grote meerwaarde!

André Celis blijft investeren en vernieuwen om zo aan de noden van haar klanten te kunnen blijven voldoen.


2014

André Celis en AB InBev gaan samenwerken om hun CO2-uitstoot te verminderen. Om zijn bouwmaterialen te vervoeren van Jupille naar Leuven, gebruikt André Celis onder andere de binnenscheepvaart. Wanneer de lading gelost is, keert de boot op dit moment echter leeg terug. Daar komt nu verandering in door het binnenschip met lege kratten Jupiler naar Jupille te laten vertrekken.

André Celis draagt reeds enkele jaren zijn steentje bij aan de ecologie, door een zo efficiënt mogelijk transport aan de hand van volle vrachtwagens en doeltreffende routeplanning. Zo investeerde André Celis reeds in een huifwagen, die tot 25% minder verbruikt dan een klassieke werfvrachtwagen. Bovendien gebeurt de aanlevering van heel wat bouwmaterialen voor de afdeling te Wilsele per schip over het kanaal.

Door deze inzet mag André Celis een “Lean and Green” award in ontvangst nemen. Een beloning voor het engagement om de CO2-uitstoot met 20% te reduceren over een periode van 5 jaar.


André Celis


André Celis2015

André Celis Recyclage verzamelt bouwafval, dat in zo klein mogelijke fracties wordt gesorteerd en levert deze gesorteerde materialen uit aan bedrijven die het verder verwerken tot nieuwe producten of gebruiken als bouwstof of brandstof.

Aangezien het sorteercentrum aan het kanaal Leuven-Dijle ligt, wordt er gebruik gemaakt van de binnenscheepvaart om bouwafval aan te voeren. Sinds 2015 wordt ook al het houtafval per schip weggevoerd.

Sinds 10 december 2015 werkt André Celis samen met CityDepot, met als doelstelling zo weinig mogelijk zware transporten door de binnensteden te laten rijden. Zo zal André Celis pallets afzetten bij het centraal depot van CityDepot in Leuven, waarna zij met milieuvriendelijkere voertuigen voor de slimme distributie zorgen.
Door zoveel mogelijk leveringen tegelijk te vervoeren, krijgt CityDepot meer goederen geleverd in minder kilometers.


2016

In oktober 2016 opende het derde filiaal van André Celis Bouwmaterialen de deuren te Tienen. Met een winkelruimte van maar liefst 1.800 m² kan zowel particulier al professional hier zijn gading vinden.

Een groot assortiment en ruime stock aan professionele bouwmaterialen van ruwbouw tot afwerking, gereedschappen en plaatsingstoebehoren.


André Celis


André Celis2019

Op 24 januari 2019 werd de nieuwe loskade in Tildonk langs het kanaal Leuven-Dijle feestelijk ingehuldigd door Vlaams Minister Ben Weyts.

Het project, ter waarde van ongeveer 878.000 euro, is een publiek-private samenwerking van de Vlaamse Waterweg en het bedrijf Hambos Logistics (Groep André Celis). De kade zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor het laden en lossen van allerlei bouwmaterialen. Door alles te concentreren in Tildonk, kan André Celis van start gaan met een doorgedreven, optimale en ecologische logistiek.

Zo zal naar schatting jaarlijks minstens 90.000 ton watergebonden trafiek worden gerealiseerd, een belangrijk en positief engagement in tijden van toenemende mobiliteits- en milieudruk. Omgerekend gaat het over 4.500 vrachtwagenritten die jaarlijks van de weg worden gehaald.

In de tweede helft van 2019 wordt het nieuwe logistieke centrum Hambos Logistics dat langs deze kade ligt, in gebruik genomen. Alle goederen worden in dit grote en moderne distributiecentrum ontvangen en gestockeerd. Van hieruit worden alle levering naar klanten en afhaalpunten optimaal ingepland om een nog betere service te kunnen aanbieden.


2020

Op 20 januari 2020 opent de vierde vestiging van André Celis Bouwmaterialen haar deuren. Deze nieuwe winkel met moderne toonzaal is gelegen aan de Ter Heidelaan in Aarschot en staat klaar om particuliere en professionele klanten te helpen met hun bouwprojecten.


André Celis