EPB-eisen

EPB staat voor energieprestatiebesluit en geldt sinds 1 januari 2006. Wie in Vlaanderen bouwt of renoveert, is verplicht om de EPB-eisen te volgen.
Het EPB bevat drie eisen die afhankelijk zijn van de functie van het gebouw (wonen/industrie/kantoor) en de aard van de werken (nieuwbouw/verbouwing/renovatie).


1: Thermische isolatie-eis

De eerste eis bevat strengere thermische isolatie-eisen. Dit wil zeggen dat de K-waarde en U-waarde beperkter moeten worden.
Hou rekening met luchtdichtheid, verhouding glas-vloeroppervlakte, vormefficiëntie, isolatie van daken, vloeren en buitenmuren,  bouwknopen (koudebruggen) en de oriëntatie van vensters.


2: Binnenklimaateis

Deze eis bevat vooral de minimale ventilatievoorzieningen en het beperken op oververhitting in de zomer bij een woning. Belangrijk zijn de toevoer van verse lucht in droge ruimtes, de luchtdoorstroming van droge naar natte ruimtes en de afvoer van vervuilde lucht in natte ruimtes.


3: Energieprestatie eis of E-peil

De E-peil drukt de prestatie van een gebouw uit op het vlak van energieverbruik. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie uw woning verbruikt.
Het E-peil hangt af van de warmteverliezen, ventilatieverliezen (ventilatie kan zorgen voor warmteverliezen), de interne warmte- en zonnewinsten (vb. ramen aan de zuidkant), het rendement van de verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie, het rendement van de koelinstallatie, de verlichtingsinstallatie en ook aanwezige zonne-energiesystemen.


De specifieke eisen hangen af van datum waarop de bouwaanvraag werd ingediend en zijn verschillend in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Meer info op www.energiesparen.be

EPB-eisen in Vlaanderen voor 2022

Nieuwbouw of gelijkaardigRenovatieIngrijpende energetische renovatie
Thermische isolatieS-peileis

Maximaal S28
of S29/S30/S31 én E-peil < E25

nvtnvt
U-waarden

daken en plafonds: 0,24 W/m²K
buitenmuren: 0,24 W/m²K
vloeren: 0,24 W/m²K
vensters: 1,50 W/m²K
beglazing: 1,10 W/m²K
deuren en poorten: 2,00 W/m²K

de nieuwe isolatie moet aan de maximale U-waarden voldoen, zie nieuwbouwde nieuwe isolatie moet aan de maximale U-waarden voldoen, zie nieuwbouw
BinnenklimaateisenVentilatieeen volledig ventilatiesysteem A, B, C of Dtoevoer- en afvoervoorzieningen plaatsen in nieuwe ruimten en toevoervoorzieningen in
verbouwde ruimten waar vensters vervangen en/of toegevoegd worden
een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D
Oververhittingoververhittingsindicator moet onder een drempelwaarde (6500 Kh) blijvennvtnvt
Energieprestatie-eisenE-peileismaximaal E30nvtmaximaal E60
Hernieuwbare energieaandeel hernieuwbare energie is minstens 15 kWh/m²nvtaandeel hernieuwbare energie is minstens 15 kWh/m²
Installatie-eisnvtnieuwe installaties moeten voldoen aan de minimale rendementen en vermogensnvt