Wilsele: AdBlue tank

Wat is de functie van AdBlue?

AdBlue wordt toegevoegd aan de uitlaatgassen van zware dieselvoertuigen om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen.

AdBlue is een heldere, niet giftige ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu.

AdBlue behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico. Het wordt opgeslagen in een aparte tank in zware voertuigen. Navullen kan op een vergelijkbare manier als het tanken van diesel. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

Er is een AdBlue pomp beschikbaar in ons tankstation te Wilsele (Leuven)