Isolatiepremies

LAATSTE KANS VOOR DOE-HET-ZELVERS !

Isoleer nog dit jaar zelf jouw dak of zoldervloer, want vanaf 2021 verdwijnt deze premie !

Laatste kans voor doe-het-zelvers om een energiepremie te krijgen voor dakisolatie. Nog tot eind 2020 kan je een energiepremie krijgen als je je dak of zoldervloer zelf isoleert. De premie bedraagt € 2 per m², indien de isolatie een Rd-waarde behaalt van minstens 4,5 m²K/W. De factuur voor de aankoop van het isolatiemateriaal moet in 2020 zijn opgemaakt.Vraag je premie aan bij de netbeheerder Fluvius. Voor alle details en voorwaarden kan je terecht op hun website: www.fluvius.be.

Ook op de website www.energiesparen.be kan u via de subsidiezoeker opzoeken hoeveel subsidies er ontvangen kunnen worden.

Energiepremies 2020/2021

Energiepremies 2019/2020 voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor 1/01/2006)
Premies 2020 gelden voor eindfacturen van 1/01/2020 tot en met 31/12/2020.
Premies 2021 gelden voor eindfacturen van 1/01/2021 tot en met 31/12/2021. Vraag je premie aan bij de netberheerde Fluvius. Voor alle details en voorwaarden kan

Investering Premie 2020 Premie 2021

Dakisolatie geplaatst door een doe-het-zelver.

2,00 €/m² (Rd-waarde min. 4,5 m²K/W)

GEEN PREMIE MEER

Dakisolatie geplaatst door een aannemer.

4,00 €/m² (Rd-waarde min. 4,5 m²K/W)

4,00 €/m² (Rd-waarde min. 4,5 m²K/W)

Na-isolatie bestaande buitenmuren via de buitenzijde, uitgevoerd door een aannemer.

15,00 €/m² (Rd-waarde min. 3,0 m²K/W)

15,00 €/m² (Rd-waarde min. 3,0 m²K/W)

Spouwmuurisolatie bestaande spouw via een STS aannemer. λ-waarde maximaal 0,065 W/mK.
Volledige spouw gevuld en minstens 50 mm.

5,00 €/m² (conform STS 71-1)

5,00 €/m² (conform STS 71-1)

Na-isolatie bestaande buitenmuren via de binnenzijde, begeleid door een architect met controletaak of door een aannemer met certificaat van bekwaamheid of aspirant.

15,00 €/m² (Rd-waarde min. 2,0 m²K/W)

15,00 €/m² (Rd-waarde min. 2,0 m²K/W)

Vloerisolatie via een aannemer.

6,00 €/m² (Rd-waarde min. 2,0 m²K/W)

6,00 €/m² (Rd-waarde min. 2,0 m²K/W)

Totaalrenovatiebonus

Binnen de 5 jaar 3 of meer nieuwe investeringen uitvoeren (dak- of zoldervloerisolatie, spouw, buitenisolatie of binnenisolatie, vloerisolatie, nieuwebeglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem)

Vanaf 3 investeringen: bonus van € 1.250,00 bovenop individuele premie, tot max. € 4.750,00 voor 7 investeringen


In appartementen: 50% van deze bedragen. Er zijn aanvullende voorwaarden inzake minimaal te isoleren oppervlakte en ook de rest van de woning moet voldoende geïsoleerd zijn. Meer info www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus

Labelpremie voor nieuwe eigenaars

Premie voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid die in 2021 via een authentieke akte of een erfenis door een natuurlijke persoon in volle eigendom wordt verworven. Deze woning of wooneenheid komt niet in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus.

De nieuwe eigenaar moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de wooneenheid een energielabel D, E of F had. Binnen een termijn van vijf jaar moet de nieuwe eigenaar beschikken over een nieuw energieprestatiecertificaat waaruit blijkt dat de woning minstens label C heeft behaald en de wooneenheid minstens label B.

De premie bedraagt voor een woning € 2.500,00 als label C wordt behaald, € 3.750,00 als label B wordt behaald en € 5.000,00 als label A wordt behaald. Voor een wooneenheid bedraagt de premie € 2.500,00 als label B wordt behaald en € 3.750,00 als label A wordt behaald. Wanneer door eenzelfde eigenaar, achtereenvolgend meerdere energieprestatiecertificaten met opeenvolgende labelverbeteringen worden voorgelegd, wordt na de uitbetaling van een eerdere premie, als bijkomende premie enkel het verschil tussen de premie voor het label waarvoor reeds een premie werd ontvangen, en de premie gekoppeld aan het nieuw bereikte label uitbetaald.Downloads:
Bekijk hier de flyer voor Vlaanderen
Bekijk hier de flyer voor Brussel
Voir le dépliant pour Bruxelles (français)
Voir le dépliant pour Wallonie (français)