Verplichte opleiding professionelen bij gebruik PU-producten

Verplichte opleiding professionelen bij gebruik PU-producten
19 juli 2023 867 view(s)
Verplichte opleiding professionelen bij gebruik PU-producten

VANAF 24 AUGUSTUS 2023
Nieuwe restricties bij gebruik PU-producten

Verplichte opleiding voor professionelen die werken met PU-producten !

Bij het aanbrengen van PU-schuim of PU-lijm, kunnen diisocyanaten vrijkomen. Dit zijn chemische stoffen die ernstige allergieën kunnen veroorzaken. Daarom heeft de Europese Unie beslist dat iedereen die beroepsmatig met deze stoffen werkt vanaf 24 augustus 2023 een opleiding moet hebben gevolgd.

 

Diisocyanaten

Diisocyanaten zijn chemische stoffen die gebruikt worden voor de productie van polyurethaan (PU). Deze worden onder andere gebruikt in lijmen, PUR-schuimen, kitten, coatings en vezels.

Als je ermee in contact komt door inademing of huidcontact, kan dit leiden tot allergische reacties zoals astma. Dit kan ook opkomen na jarenlang zonder problemen ermee te hebben gewerkt. Als je eenmaal allergisch bent, krijg je last bij iedere contact.

Om te voorkomen dat meer mensen allergisch worden doordat ze met diisocyanaten werken, is een restrictie opgesteld in de Europese chemicaliënwetgeving REACH.

 

 

Verplichte opleiding over de veiligheid en de effecten op de gezondheid

Iedereen die na 24 augustus 2023 met een product werkt dat meer dan 0,1% diisocyanaten bevat, moet een opleiding hebben gevolgd over het veilig gebruik van deze producten. Het moet aantoonbaar zijn dat deze met succes is afgerond.

De opleiding moet worden gegeven door een specialist en moet om de 5 jaar worden herhaald. De opleiding kan ook als e-learning worden gevolgd.

Er zijn verschillende opleidingen, afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Je kan de opleidingen terugvinden op https://safeusediisocyanates.eu/nl/ en een e-learning volgen.

Opleidingen voor de bouwsector:

 

De opleiding vervangt of wijzigt geen andere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, maar is een aanvulling.

Als een opleiding verplicht is voor het product waarmee je werkt, staat dit aangegeven op het etiket en het veiligheidsinformatieblad. Je vindt de nodige informatie ook terug op de website van de leverancier.

 

 

Wie moet de opleiding volgen?

De opleiding is verplicht voor iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten werkt (industrieel of professioneel gebruik), ook zelfstandigen. De restrictie geldt niet voor consumenten (doe-het-zelvers).