Opmerkelijk: Transport restafval in balen per schip

Opmerkelijk:  Transport restafval in balen per schip
11 augustus 2023 248 view(s)
Opmerkelijk: Transport restafval in balen per schip

Alweer een nieuwe mijlpaal voor André Celis !

192 balen met RDF (restafval) van onze recyclage-afdeling werden per schip vervoerd naar de haven van Antwerpen voor onze partner Veolia. Bij deze eerste test werd ongeveer een tiental vrachtwagens uitgespaard. Vachtwagens die dus niet over de ring van Brussel en de ring van Antwerpen moeten rijden!

Deze testfase werd uitgevoerd in samenwerking met partners Sogestran, Blue Line Logistics (schepen) en afvalverwerker Veolia. Dit met ondersteuning van OVAM en VIL.

Het is onze bedoeling om wekelijks meerdere schepen naar Antwerpen te sturen en zo geen enkele vrachtwagen met restafval meer te laten rijden.

Als dit lukt, trekken we de afvoer per schip vanaf onze Recyclage-afdeling te Kampenhout op naar 60.000 ton/m³ per jaar.

Refuse-derived fuel (RDF)
RDF is een brandstof die wordt gewonnen uit afval.

In afval zitten bestanddelen met een hoge calorische waarde en is daardoor zeer geschikt als brandstof.
RDF kan worden ingezet als brandstof voor de industrie. Hierdoor wordt er minder afval gestort en wordt het gebruik van fossiele brandstoffen gereduceerd.

De calorische bestanddelen worden gedroogd en geperst tot balen (RDF-fluff). Het "vuile afval" verandert zo in een proper verpakte grondstof die gemakkelijk opgeslagen en getransporteerd kan worden.

AC-Recyclage-logo-250x68-72dpi
Na het sorteren van het bouw- en sloopafval in ons recyclagecentrum te Kampenhout wordt de restfractie gebundeld tot balen.
De balen worden vanuit Kampenhout per schip geleverd tot in de haven van Antwerpen. Daar worden ze overgezet op vrachtwagens, die de balen tot bij afvalverwerker Veolia brengen.
20230807-recyclage-balen-01
20230807-recyclage-balen-02
20230807-recyclage-balen-04