Gescheiden inzameling bouw- en sloopafval verplicht vanaf 1 juli 2024

Gescheiden inzameling bouw- en sloopafval verplicht vanaf 1 juli 2024
26 juni 2024 180 view(s)
Gescheiden inzameling bouw- en sloopafval verplicht vanaf 1 juli 2024

Wijziging wetgeving inzameling bouw- en sloopafval vanaf 1 juli 2024 in Vlaanderen. Vanaf dan moeten afvalproducenten het bouw- en sloopafval volgens Vlarema 9 gescheiden aanbieden.

 

Onderstaande stromen moeten selectief ingezameld worden:

 • Hout
 • Vlakglas
 • Steenpuin/inert afval
 • Gipsplaten en gipsblokken
 • Harde kunststoffen
 • Metaal
 • Cellenbeton (Ytong)
 • Glaswol
 • Rotswol
 • Bitumen/Roofing
 • Asfaltpuin
 • Verontreinigde fracties bouw- en sloopafval
 • Funderingsmaterialen
 • EPS (piepschuim)
 • Folies
 • Landbouwfolies
 • Papier en karton
 • PMD
 • Glas
 • Banden
 • Matrassen
 • Textiel
 • Oliën en vetten
 • Levensmiddelenafval
 • Keukenafval / etensresten
 • Groenafval
 • Gevaarlijk afval
 • Batterijen
 • Elektrische apparaten
 • Asbest

 

UITZONDERING

In sommige gevallen is gescheiden inzameling aan de bron niet mogelijk en mag bouw- en sloopafval wel gemengd worden ingezameld.


Hiervoor moet u voldoen aan volgende 3 voorwaarden:

1. één van de volgende voorwaarden:

 • of de totale hoeveelheid gemengd bouw- en sloopafval is kleiner dan 40 m³
 • of de beschikbare ruimte voor de containers is kleiner dan 40 m²
 • of omwille van veiligheid, stabiliteit of technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor werknemers (gemotiveerde verklaring veiligheidscoördinator)

2. Het bouw- en sloopafval is rechtstreeks afkomstig van een actieve werf

 

3. Het zijn droge, niet-gevaarlijke afvalfracties

 

Indien u aan de voorwaarden voldoet, mogen volgende zaken nog steeds in een container gemengd worden op de werf:

 • Hout
 • Vlakglas
 • Steenpuin/inert afval
 • Gipsplaten en gipsblokken
 • Harde kunststoffen
 • Metaal
 • Cellenbeton (Ytong)
 • Glaswol
 • Rotswol
 • Bitumen/Roofing
 • Verontreinigde fracties bouw- en sloopafval
 • Funderingsmaterialen

Wat is bouw- en sloopafval?
> afvalstoffen die geproduceerd worden door bouwwerkzaamheden en afkomstig zijn van de gebruikte bouwmaterialen (exclusief hun verpakkingen)
of
> afvalstoffen die geproduceerd worden door sloop-, renovatie- en ontmantelingswerkzaamheden (nadat alle losse elementen die geen deel uitmaken van de constructie, verwijderd zijn)

Let op! In bouw- en sloopafval mag nooit gevaarlijk afval, restafval, verpakkingsafval of één van de selectief in te zamelen stromen in die niet tot het bouw- en sloopafval behoren.

Gevaarlijke afvalstromen moeten steeds apart ingezameld worden. Er geldt een nultolerantie wanneer dit toch in de container bouw- en sloopafval zit.

Restafval kan in een specifieke container voor restafval. Op voorhand te melden aan de dispatching.

Verpakkingsafval: voor plasticfolie en EPS (piepschuim) hebben wij specifieke zakken die u bij ons kan aankopen.

 

 

Al inzamelaars zullen we strenger moeten zijn bij het ophalen van containers gemengd bouw- en sloopafval. Wanneer de container niet voldoet aan de voorwaarden, zullen we deze moeten weigeren en een non-conformiteit opmaken.

 

Meer info op ovam.vlaanderen.be of download de brochure:

 

 

Bij vragen kan u steeds in contact treden met onze collega’s van André Celis Recyclage.

Contactgegevens:

Industriestraat 11, 1910 Kampenhout - Tel 016 44 27 10