Container & RecyclageNaast het verdelen van bouwmaterialen verzorgt André Celis ook de recyclage van afvalstoffen voortgebracht uit renovatie, afbraak en nieuwbouw bouwafval.


Reeds sinds de jaren 1980 haalt André Celis afvalcontainers bij zijn klanten op. Door het groeiend succes besloot André Celis in 2008 zijn recyclageactiviteiten uit te breiden door een nieuw afvalsorteercentrum te openen te Kampenhout. Er werd zwaar geïnvesteerd in een nieuw en ultramodern sorteercentrum, dat inmiddels op volle toeren draait. Dagelijks worden duizenden kilo’s bouw- en sloopafval gesorteerd in zo klein mogelijke fracties. Hierdoor kan tot 96% van het afval worden hergebruikt. Zo zorgen wij dat zeer veel materialen die als afval beschouwd worden, opnieuw als grondstof kunnen worden gebruikt, wat storten of verbranding voorkomt.


Door onze unieke ligging aan de Leuvense Vaart, is het mogelijk om het wegennet te ontlasten door vele transporten via het kanaal te regelen. Wij blijven investeren in nieuwe machines en technieken om zoveel mogelijk grondstoffen uit de afvalberg te recupereren.


Het dienstenpakket van André Celis Recyclage is zeer divers en omvat onder andere het plaatsen en ophalen van containers en rolcontainers. Zo beschikken we over containers van 8, 12, 20 en 30 m³ en rolcontainers tot 5.000 liter, ideaal voor uw bouw- en verbouwingswerken.
Wij bieden eveneens de mogelijkheid uw eigen bouwafval met een aanhangwagen te Lubbeek of Kampenhout binnen te brengen.


De Puinzak
Heeft u maar een beperkte hoeveelheid afval, dan kan u een puinzak kopen. In een puinzak kan één kubieke meter gemengd bouw- en sloopafval in. Eens De Puinzak vol is, laat u ons weten dat deze mag worden opgehaald. Het ophalen en het verwerken zit in de prijs inbegrepen. Meer info op www.depuinzak.be